ÔNG NGUYỄN VĂN THỌ ĐƯỢC BẦU LÀM CHỦ TỊCH TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 14,627

Ngày đăng: 13/12/2019

ÔNG NGUYỄN VĂN THỌ ĐƯỢC BẦU LÀM CHỦ TỊCH TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU

Sáng nay, HĐND tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021 tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã bầu Chủ tịch UBND tỉnh, miễn nhiệm và bầu Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh và bầu bổ sung Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021; quyết nghị các tờ trình của HĐND, UBND tỉnh trình kỳ họp và tiến hành bế mạc.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?