HĐND ĐÀ NẴNG: KIẾN NGHỊ ĐA DẠNG HÓA THỊ TRƯỜNG KHÁCH DU LỊCH

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 11,823

Ngày đăng: 11/12/2019

HĐND ĐÀ NẴNG: KIẾN NGHỊ ĐA DẠNG HÓA THỊ TRƯỜNG KHÁCH DU LỊCH

Chiều 11-12, HĐND TP Đà Nẵng bắt đầu phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Các nội dung chất vấn tập trung vào lĩnh vực kinh tế, ngân sách và văn hóa- xã hội. Trong đó, 2 ngành dịch vụ du lịch và công nghiệp - xây dựng không đạt tăng trưởng như chỉ tiêu đề ra được các đại biểu HĐND yêu cầu làm rõ nguyên nhân và đưa ra giải pháp tháo gỡ cụ thể

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?