TIÊU ĐIỂM NGHỊ TRƯỜNG: Ý KIẾN ĐẠI BIỂU VỀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ TRONG LUẬT THANH NIÊN ( SỬA ĐỔI)

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 10,723

Ngày đăng: 22/11/2019

TIÊU ĐIỂM NGHỊ TRƯỜNG: Ý KIẾN ĐẠI BIỂU VỀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ TRONG LUẬT THANH NIÊN ( SỬA ĐỔI)

TIÊU ĐIỂM NGHỊ TRƯỜNG: Ý KIẾN ĐẠI BIỂU VỀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ TRONG LUẬT THANH NIÊN ( SỬA ĐỔI)

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?