TIÊU ĐIỂM NGHỊ TRƯỜNG: PHỎNG VẤN ÔNG PHAN VIỆT CƯỜNG, ĐOÀN ĐBQH TỈNH QUẢNG NAM

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 12,081

Ngày đăng: 13/11/2019

TIÊU ĐIỂM NGHỊ TRƯỜNG: PHỎNG VẤN ÔNG PHAN VIỆT CƯỜNG, ĐOÀN ĐBQH TỈNH QUẢNG NAM

TIÊU ĐIỂM NGHỊ TRƯỜNG: PHỎNG VẤN ÔNG PHAN VIỆT CƯỜNG, ĐOÀN ĐBQH TỈNH QUẢNG NAM

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?