TIÊU ĐIỂM NGHỊ TRƯỜNG: PHỎNG VẤN ÔNG NGUYỄN VĂN CHIẾN, ĐOÀN ĐBQH THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 11,049

Ngày đăng: 13/11/2019

TIÊU ĐIỂM NGHỊ TRƯỜNG: PHỎNG VẤN ÔNG NGUYỄN VĂN CHIẾN, ĐOÀN ĐBQH THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TIÊU ĐIỂM NGHỊ TRƯỜNG: PHỎNG VẤN ÔNG NGUYỄN VĂN CHIẾN, ĐOÀN ĐBQH THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?