TIÊU ĐIỂM NGHỊ TRƯỜNG: PHỎNG VẤN BÊN LỀ ÔNG ĐỖ VĂN SINH,ĐBQH TỈNH QUẢNG TRỊ

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 11,265

Ngày đăng: 21/11/2019

TIÊU ĐIỂM NGHỊ TRƯỜNG: PHỎNG VẤN BÊN LỀ ÔNG ĐỖ VĂN SINH,ĐBQH TỈNH QUẢNG TRỊ

TIÊU ĐIỂM NGHỊ TRƯỜNG: PHỎNG VẤN BÊN LỀ ÔNG ĐỖ VĂN SINH,ĐBQH TỈNH QUẢNG TRỊ

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?