TIÊU ĐIỂM NGHỊ TRƯỜNG: KHẮC PHỤC HẠN CHẾ, VƯỚNG MẮC TRONG LUẬT GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 10,372

Ngày đăng: 20/11/2019

TIÊU ĐIỂM NGHỊ TRƯỜNG: KHẮC PHỤC HẠN CHẾ, VƯỚNG MẮC TRONG LUẬT GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP

Thời gian qua, hoạt động giám định tư pháp đã phục vụ ngày càng tốt hơn cho hoạt động tố tụng, góp phần quan trọng vào việc giải quyết các vụ án được chính xác, khách quan và đúng pháp luật. Tuy nhiên, trước yêu cầu nâng cao chất lượng hoạt động giám định tư pháp, đặc biệt là phục vụ cho công cuộc đấu tranh, phòng, chống tham nhũng trong tình hình mới thì pháp luật về giám định tư pháp đã bộc lộ nhiều bất cập, hạn chế....

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?