TIÊU ĐIỂM NGHỊ TRƯỜNG: CHO Ý KIẾN VỀ LUẬT THANH NIÊN SỬA ĐỔI

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 11,420

Ngày đăng: 22/11/2019

TIÊU ĐIỂM NGHỊ TRƯỜNG: CHO Ý KIẾN VỀ LUẬT THANH NIÊN SỬA ĐỔI

Luật thanh niên sửa đổi không nên quy định theo hướng liệt kê, quy định chính sách trên tất cả các lĩnh vực có sự hiện diện của thanh niên mà nên cụ thể và có sự tập trung nhất định. Đồng thời đảm bảo mối tương quan giữa chính sách được đưa ra và biện pháp bảo đảm thực hiện trong dự thảo Luật.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?