TIÊU ĐIỂM NGHỊ TRƯỜNG: CẦN PHÂN LOẠI, PHÂN CẤP THIÊN TAI

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 11,489

Ngày đăng: 22/11/2019

TIÊU ĐIỂM NGHỊ TRƯỜNG: CẦN PHÂN LOẠI, PHÂN CẤP THIÊN TAI

Liên quan đến các vấn đề về sửa đổi Luật phòng chống thiên tai và Luật đề điều nhiều đại biểu cho rằng lần này Dự thảo Luật đã có nhiều tiến bộ khi nhiều ý kiến từ lần góp ý trước đã được ban soạn thảo tiếp thu và đưa vào văn bản kịp thời.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?