TIÊU ĐIỂM NGHỊ TRƯỜNG: CẦN PHẢI CỤ THỂ HÓA LUẬT PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 11,901

Ngày đăng: 13/11/2019

TIÊU ĐIỂM NGHỊ TRƯỜNG: CẦN PHẢI CỤ THỂ HÓA LUẬT PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

TIÊU ĐIỂM NGHỊ TRƯỜNG: Cần phải cụ thể hóa luật phòng cháy chữa cháy

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?