TIÊU ĐIỂM NGHỊ TRƯỜNG: CẦN CƠ CHẾ CHIA SẺ RỦI RO GIỮA NHÀ NƯỚC VÀ NHÀ ĐẦU TƯ TRONG HÌNH THỨC ĐỐI TÁC PPP

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 11,292

Ngày đăng: 20/11/2019

TIÊU ĐIỂM NGHỊ TRƯỜNG: CẦN CƠ CHẾ CHIA SẺ RỦI RO GIỮA NHÀ NƯỚC VÀ NHÀ ĐẦU TƯ TRONG HÌNH THỨC ĐỐI TÁC PPP

Đa số các đại biểu đánh giá cơ chế bảo lãnh, chia sẻ rủi ro là nội dung quan trọng nhất. Bởi thiếu cơ chế bảo lãnh, chia sẻ rủi ro là nguyên nhân chính hạn chế sự hấp dẫn của nhà đầu tư, nhất là đối với nhà đầu tư nước ngoài. Ngoài ra, cần các thủ tuc hành chính, các cơ chế pháp luật phải thông thoáng, rõ ràng, rành mạch và phải đảm bảo điều kiện để thực hiện là điều cần được quan tâm./

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?