NGHỊ TRÌNH HÔM NAY: KẾT NỐI VỚI PV TIỂU BẢO VỚI ÔNG NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG, ĐOÀN ĐBQH TỈNH QUẢNG BÌNH

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 11,357

Ngày đăng: 13/11/2019

NGHỊ TRÌNH HÔM NAY: KẾT NỐI VỚI PV TIỂU BẢO VỚI ÔNG NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG, ĐOÀN ĐBQH TỈNH QUẢNG BÌNH

NGHỊ TRÌNH HÔM NAY: KẾT NỐI VỚI PV TIỂU BẢO VỚI ÔNG NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG, ĐOÀN ĐBQH TỈNH QUẢNG BÌNH

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?