ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI ĐỊA PHƯƠNG GIỐNG QUỐC HỘI THU NHỎ

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 11,102

Ngày đăng: 13/11/2019

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI ĐỊA PHƯƠNG GIỐNG QUỐC HỘI THU NHỎ

Để thực hiện nghị quyết 18 của BCH TW về việc sửa luật Quốc hội thì phải đảm bảo nâng cao, khảng định được vai trò vị thế của đại biểu Quốc hội , tạo được mức độ cao hơn trong hoạt động của Quốc hội. Hầu hết các đại biểu đều cho rằng không nên vội vàng thông qua luật tại kỳ họp này. Mà cần nghiên cứu thấu đáo để kỳ họp giữa năm 2020 thông qua. Đặc biệt, khi đã đánh giá tổng kết việc thí điểm việc sát nhập 3 văn phòng ở địa phương. Khi đó sẽ có đủ căn cứ pháp lý để các điều khoản sửa đổi bổ sung đảm bảo áp dụng trong thực tiễn hiệu quả nhất./

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?