ĐẠI BIỂU ĐỖ VĂN SINH: CẦN XÁC ĐỊNH PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI LÀ NHIỆM VỤ CHI NGÂN SÁCH THƯỜNG XUYÊN

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 10,963

Ngày đăng: 19/11/2019

ĐẠI BIỂU ĐỖ VĂN SINH: CẦN XÁC ĐỊNH PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI LÀ NHIỆM VỤ CHI NGÂN SÁCH THƯỜNG XUYÊN

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?