CHỦ TỊCH HĐND QUẢNG NGÃI ĐƯỢC TÍN NHIỆM CAO NHẤT

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 45,305

12/12/2018

CHỦ TỊCH HĐND QUẢNG NGÃI ĐƯỢC TÍN NHIỆM CAO NHẤT

Tại Kỳ họp thứ 12, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi khóa XII, các đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm đối với 29 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu. Theo đó, bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Chủ tịch HĐND tỉnh là người có số phiếu tín nhiệm cao nhất

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?