ỦY BAN VĂN HÓA GIÁO DỤC 5 NĂM NHÌN LẠI

Chuyên mục: PHIM TÀI LIỆU | Lượt xem : 28,372

Ngày đăng: 31/12/2020

ỦY BAN VĂN HÓA GIÁO DỤC 5 NĂM NHÌN LẠI

Là một trong các Ủy ban của Quốc hội có phạm vi hoạt động rộng lớn, trải dài trên nhiều lĩnh vực phức tạp và chuyên sâu, nhiệm kỳ 2016-2020 được xem là một nhiệm kỳ thành công của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội. 5 năm- một khoảng thời gian không dài nhưng phải triển khai một khối lượng công việc rất lớn, Ủy ban đã tổ chức triển khai hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật với nhiều kết quả nội bật. Những kết quả này của Ủy ban đã góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ chung của Quốc hội khóa XIV.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?