PHÁT TRIỂN CÁC CHƯƠNG TRÌNH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN XÂY DỰNG CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ PHÙ HỢP VỚI BỐI CẢNH HIỆN NAY VÀ XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA THẾ GIỚI

Chuyên mục: PHIM TÀI LIỆU | Lượt xem : 16,415

Ngày đăng: 29/12/2020

PHÁT TRIỂN CÁC CHƯƠNG TRÌNH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN XÂY DỰNG CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ PHÙ HỢP VỚI BỐI CẢNH HIỆN NAY VÀ XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA THẾ GIỚI

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?