ĐẨY MẠNH XÂY DỰNG KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG – PHÁT TRIỂN KINH TẾ LIÊN VÙNG

Chuyên mục: PHIM TÀI LIỆU | Lượt xem : 12,722

Ngày đăng: 24/12/2020

ĐẨY MẠNH XÂY DỰNG KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG – PHÁT TRIỂN KINH TẾ LIÊN VÙNG

Phát triển kết cấu hạ tầng luôn được đặt ở vị trí trọng tâm trong các chủ trương, đường lối phát triển của Đảng Nhà nước và luôn là lĩnh vực ưu tiên đầu tư sử dụng ngân sách nhà nước. Kết cấu hạ tầng nói chung và kết cấu hạ tầng giao thông nói riêng là nền tảng vật chất có vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Có kết cấu hạ tầng giao thông vận tải đồng bộ, hiện đại, kết nối đáp ứng nhu cầu vận tải hàng hóa, hành khách… thì nền kinh tế mới có điều kiện để tăng trưởng nhanh, ổn định và bền vững

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?