VƯƠN CAO ĐÀ NẴNG

Chuyên mục: PHIM TÀI LIỆU | Lượt xem : 10,412

Ngày đăng: 22/10/2020

VƯƠN CAO ĐÀ NẴNG

Trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, Đảng bộ, quân và dân thành phố Đà Nẵng đã nỗ lực phấn đấu, khắc phục những khó khăn, phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?