THỰC TRẠNG, GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC ĐẾN NĂM 2030

Chuyên mục: PHIM TÀI LIỆU | Lượt xem : 10,444

Ngày đăng: 19/10/2020

THỰC TRẠNG, GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC ĐẾN NĂM 2030

Bảo đảm an ninh năng lượng là một trong những vấn đề an ninh hàng đầu của mỗi quốc gia. Xác định rõ được tầm quan trọng của việc đảm bảo an ninh năng lượng, thời gian qua Đảng, Quốc Hội và Chính phủ đã có nhiều chủ trương chính sách và bố trí nguồn lực, tạo động lực cho ngành điện lực của Việt Nam phát triển. Nhờ vậy, ngành Điện lực đã và đang đạt được khá nhiều thành tựu nổi bật. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh nền kinh tế phát triển mạnh như hiện nay, việc bảo đảm an ninh năng lượng theo hướng đủ đã là khó đối với Việt Nam.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?