NÔNG NGHIỆP SỐ - ĐÒN BẨY GIA TĂNG GIÁ TRỊ NÔNG SẢN

Chuyên mục: PHIM TÀI LIỆU | Lượt xem : 10,465

Ngày đăng: 19/10/2020

NÔNG NGHIỆP SỐ - ĐÒN BẨY GIA TĂNG GIÁ TRỊ NÔNG SẢN

Việt Nam là 1 trong 5 quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề bởi biến đổi khí hậu. Và với nền nông nghiệp còn phụ thuộc nhiều vào tự nhiên, Việt Nam đang chủ động phát triển nông nghiệp số nhằm hỗ trợ nền kinh tế nông nghiệp phát triển bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu. Tác động của biến đổi khí hậu với ngành nông nghiệp đang diễn ra như thế nào? Ứng dụng nông nghiệp số ra sao để thích ứng, cùng các khuyến nghị của Tổ chức nông lương Liên hợp quốc tại Việt Nam cho phát triển nông nghiệp số. Mời Quý vị và các bạn cùng tìm hiểu trong chương trình Nông nghiệp số - Đòn bẩy gia tăng giá trị nông sản.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?