BAN CÔNG TÁC ĐẠI BIỂU TIẾP TỤC ĐỔI MỚI ĐÁP ỨNG HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI, ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Chuyên mục: PHIM TÀI LIỆU | Lượt xem : 11,199

Ngày đăng: 11/02/2019

BAN CÔNG TÁC ĐẠI BIỂU TIẾP TỤC ĐỔI MỚI ĐÁP ỨNG HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI, ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?