TUYÊN QUANG HOÀN THÀNH NIÊM YẾT DANH SÁCH CỬ TRI

Chuyên mục: NGÀY HỘI NON SÔNG | Lượt xem : 11,064

Ngày đăng: 04/05/2016

TUYÊN QUANG HOÀN THÀNH NIÊM YẾT DANH SÁCH CỬ TRI

Tính đến ngày 28/4/2016 tất cả UBND cấp xã phường và chỉ huy các đơn vị vũ trang nhân dân trong tỉnh Tuyên Quang đã hoàn thành việc niêm yết danh sách cử tri ở tất cả các thôn bản, tổ dân phố và tại các đơn vị. Danh sách được niêm yết tại nơi đông dân cư, thuận tiện nhất để cử tri theo dõi. Mọi khiếu nại liên quan đến danh sách cử tri được tổng hợp và giải quyết kịp thời.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?