NHIỀU TỈNH, THÀNH PHỐ TỔ CHỨC TIẾP XÚC CỬ TRI, VẬN ĐỘNG BẦU CỬ

Chuyên mục: NGÀY HỘI NON SÔNG | Lượt xem : 11,146

Ngày đăng: 12/05/2016

NHIỀU TỈNH, THÀNH PHỐ TỔ CHỨC TIẾP XÚC CỬ TRI, VẬN ĐỘNG BẦU CỬ

Trong thời gian này, nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước cũng tổ chức hội nghị cho các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 14 tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử và trình bày chương trình hành động theo luật định.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?