NGƯ DÂN TỈNH BÌNH THUẬN VỚI NGÀY HỘI BẦU CỬ

Chuyên mục: NGÀY HỘI NON SÔNG | Lượt xem : 11,161

Ngày đăng: 09/05/2016

NGƯ DÂN TỈNH BÌNH THUẬN VỚI NGÀY HỘI BẦU CỬ

Là một trong những ngư trường lớn của cả nước, Bình Thuận là địa phương có nhiều cử tri là ngư dân, thường xuyên khai thác thủy sản xa bờ dài ngày. Để cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp diễn ra thành công, tỉnh Bình Thuận chủ động làm tốt công tác chuẩn bị và đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức để người dân, nhất là ngư dân nắm rõ về thời gian cũng như các quy định bầu cử.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?