LÂM ĐỒNG: ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TIẾP XÚC CỬ TRI

Chuyên mục: NGÀY HỘI NON SÔNG | Lượt xem : 11,210

Ngày đăng: 10/05/2016

LÂM ĐỒNG: ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TIẾP XÚC CỬ TRI

Ngày 08-05-2016, các ứng viên thuộc đơn vị bầu cử số 1 của tỉnh Lâm Đồng tiếp xúc với hơn 200 cử tri thành phố Đà Lạt.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?