KIÊN GIANG: ĐẨY MẠNH TUYÊN TRUYỀN BẦU CỬ TRONG ĐỒNG BÀO KHMER

Chuyên mục: NGÀY HỘI NON SÔNG | Lượt xem : 11,146

Ngày đăng: 11/05/2016

KIÊN GIANG: ĐẨY MẠNH TUYÊN TRUYỀN BẦU CỬ TRONG ĐỒNG BÀO KHMER

Kiên Giang cũng là một trong những địa phương ở đồng bằng sông Cửu Long có đông đồng bào Khmer sinh sống. Để người dân nắm rõ thông tin về bầu cử đại biểu quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND các cấp sắp tới, Uỷ ban bầu cử các địa phương tích cực tuyên truyền nhiều nội dung quan trọng đến đồng bào, đặc biệt là đồng bào người Khmer.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?