HỘI NGHỊ TIẾP XÚC CỬ TRI VỚI NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI

Chuyên mục: NGÀY HỘI NON SÔNG | Lượt xem : 11,068

Ngày đăng: 06/05/2016

HỘI NGHỊ TIẾP XÚC CỬ TRI VỚI NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI

Ngày 6/5, tại huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng, các ứng viên đơn vị bầu cử số 2 của tỉnh Lâm Đồng tiếp xúc với hơn 500 cử tri thuộc 11 xã của huyện Di Linh.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?