HẢI PHÒNG: ỨNG CỬ VIÊN ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 2 TIẾP XÚC CỬ TRI QUẬN NGÔ QUYỀN

Chuyên mục: NGÀY HỘI NON SÔNG | Lượt xem : 10,987

Ngày đăng: 11/05/2016

HẢI PHÒNG: ỨNG CỬ VIÊN ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 2 TIẾP XÚC CỬ TRI QUẬN NGÔ QUYỀN

Ngày 10-05-2016, tại đơn vị bầu cử số 2 của thành phố Hải Phòng, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội cũng đã có buổi tiếp xúc cử tri quận Ngô Quyền để trình bày chương trình hành động và vận động bầu cử với cử tri thành phố.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?