HÀ NỘI: ĐẢM BẢO QUYỀN BẦU CỬ CỦA NGƯỜI ĐANG BỊ TẠM GIAM,TẠM GIỮ

Chuyên mục: NGÀY HỘI NON SÔNG | Lượt xem : 11,101

Ngày đăng: 13/05/2016

HÀ NỘI: ĐẢM BẢO QUYỀN BẦU CỬ CỦA NGƯỜI ĐANG BỊ TẠM GIAM,TẠM GIỮ

Một trong những điểm mới của Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 2015 là người đang bị tạm giam, tạm giữ, người đang chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc được ghi tên vào danh sách cử tri để bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân. Để triển khai các nội dung, quy định của Luật, thời gian qua, các Trại tạm giam Công an Hà Nội đã tích cực triển khai công tác tuyên truyền cho người bị tạm giam, tạm giữ để họ hiểu được quyền bầu cử của mình.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?