ĐA DẠNG HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN VỀ NGÀY BẦU CỬ

Chuyên mục: NGÀY HỘI NON SÔNG | Lượt xem : 11,224

Ngày đăng: 13/05/2016

ĐA DẠNG HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN VỀ NGÀY BẦU CỬ

Với mục tiêu đưa thông tin về bầu cử đầy đủ, kịp thời, dễ hiểu dễ nhớ, phù hợp với nhiều đối tượng khác nhau, nhiều thông điệp truyền thông đã đến với cử tri cả nước. Bên cạnh những phương tiện thông tin truyền thống thì tuyên truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng và các tuyên truyền trực quan như pano, áp phích…là những giải pháp tối ưu để đưa thông tin, tuyên truyền về bầu cử đến với các tầng lớp nhân dân.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?