CHƯƠNG TRÌNH TIẾP XÚC CỬ TRI TẠI MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG TRÊN CẢ NƯỚC

Chuyên mục: NGÀY HỘI NON SÔNG | Lượt xem : 11,197

Ngày đăng: 13/05/2016

CHƯƠNG TRÌNH TIẾP XÚC CỬ TRI TẠI MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG TRÊN CẢ NƯỚC

Tại nhiều địa phương trong cả nước, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri trình bày chương trình hành động của mình.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?