CHƯƠNG TRÌNH TIẾP XÚC CỬ TRI TẠI MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG TRÊN CẢ NƯỚC

Chuyên mục: NGÀY HỘI NON SÔNG | Lượt xem : 11,072

Ngày đăng: 10/05/2016

CHƯƠNG TRÌNH TIẾP XÚC CỬ TRI TẠI MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG TRÊN CẢ NƯỚC

Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri, ngày 09-05-2016, nhiều địa phương trong cả nước tổ chức tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và Hội đồng Nhân dân các cấp.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?