CÁC ĐỊA PHƯƠNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TIẾP XÚC GIỮA CỬ TRI VỚI ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP

Chuyên mục: NGÀY HỘI NON SÔNG | Lượt xem : 11,060

Ngày đăng: 06/05/2016

CÁC ĐỊA PHƯƠNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TIẾP XÚC GIỮA CỬ TRI VỚI ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP

Cũng trong ngày 5/5, các địa phương tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với các ứng viên Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?