BÌNH PHƯỚC SẴN SÀNG CHO NGÀY BẦU CỬ

Chuyên mục: NGÀY HỘI NON SÔNG | Lượt xem : 11,101

Ngày đăng: 12/05/2016

BÌNH PHƯỚC SẴN SÀNG CHO NGÀY BẦU CỬ

Với tinh thần khẩn trương, các cấp, ban, ngành, đoàn thể tỉnh Bình Phước đang tích cực triển khai các bước chuẩn bị để cuộc bầu cử vào ngày 22/5 tới diễn ra an toàn, đúng luật, thực sự là ngày hội của toàn dân.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?