TUYÊN TRUYỀN BẦU CỬ QUA SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG

Chuyên mục: NGÀY HỘI NON SÔNG | Lượt xem : 10,999

Ngày đăng: 28/04/2016

TUYÊN TRUYỀN BẦU CỬ QUA SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG

Huyện Phúc Thọ là địa phương đi đầu ở Hà Nội tổ chức sinh hoạt động đồng gắn với các hoạt động tuyên truyền bầu cử tại tất cả các cụm dân cư. Với các chương trình văn nghệ được lồng ghép cuộc thi tìm hiểu về quyền bầu cử, phiếu bầu đã giúp cho cử tri và nhân dân hiểu thêm về quyền và nghĩa vụ của cử tri trước ngày bầu cử.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?