TẬP HUẤN ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Chuyên mục: NGÀY HỘI NON SÔNG | Lượt xem : 11,079

Ngày đăng: 20/04/2016

TẬP HUẤN ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Nhằm trang bị các kiến thức cơ bản về vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn và kỹ năng cho các ứng cử viên đại biểu hội đồng nhân dân hiện đang là cán bộ Đoàn, đoàn viên, hội viên trên địa bàn, Ban thường vụ tỉnh đoàn Bình Dương đã tổ chức Hội nghị tập huấn ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?