TẬP HUẤN KỸ NĂNG VẬN ĐỘNG BẦU CỬ CHO ỨNG VIÊN LÀ NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ

Chuyên mục: NGÀY HỘI NON SÔNG | Lượt xem : 11,114

Ngày đăng: 27/04/2016

TẬP HUẤN KỸ NĂNG VẬN ĐỘNG BẦU CỬ CHO ỨNG VIÊN LÀ NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hội đồng dân tộc của Quốc hội khoá 13 tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng vận động bầu cử cho ứng cử viên đại biểu Quốc hội khoá 14 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 là người dân tộc thiểu số.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?