TẬP HUẤN KỸ NĂNG CHO ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU HĐND CẤP TỈNH

Chuyên mục: NGÀY HỘI NON SÔNG | Lượt xem : 11,051

Ngày đăng: 27/04/2016

TẬP HUẤN KỸ NĂNG CHO ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU HĐND CẤP TỈNH

Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Hòa Bình tổ chức Hội nghị tập huấn "Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho ứng cử viên lần đầu tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021".

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?