KHÁNH HÒA GẶP MẶT ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Chuyên mục: NGÀY HỘI NON SÔNG | Lượt xem : 11,101

Ngày đăng: 29/04/2016

KHÁNH HÒA GẶP MẶT ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị gặp mặt 13 ứng viên Đại biểu Quốc hội khóa 14 và 87 ứng viên đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kì 2016 - 2021.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?