HỘI ĐỒNG BẦU CỬ QUỐC GIA KIỂM TRA BẦU CỬ TẠI TP.HCM

Chuyên mục: NGÀY HỘI NON SÔNG | Lượt xem : 11,132

Ngày đăng: 26/04/2016

HỘI ĐỒNG BẦU CỬ QUỐC GIA KIỂM TRA BẦU CỬ TẠI TP.HCM

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia dẫn đầu đoàn Giám sát, kiểm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Hội đồng bầu cử Quốc gia giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá 14 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021 tại Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân quận 11, thành phố Hồ Chí Minh.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?