BẮC NINH CÔNG BỐ DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HĐND

Chuyên mục: NGÀY HỘI NON SÔNG | Lượt xem : 11,023

Ngày đăng: 28/04/2016

BẮC NINH CÔNG BỐ DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HĐND

Ủy ban Bầu cử tỉnh Bắc Ninh vừa công bố danh sách chính thức các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khoá XIV khu vực Bắc Ninh và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?