ĐÀ NẴNG: TẬP TRUNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN VỀ BẦU CỬ

Chuyên mục: KỲ HỌP THỨ 10 - QUỐC HỘI KHÓA XIV | Lượt xem : 22,128

Ngày đăng: 19/03/2021

ĐÀ NẴNG: TẬP TRUNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN VỀ BẦU CỬ

# Tại Đà Nẵng, trong buổi làm việc với Tiểu ban văn bản pháp luật và Thông tin, tuyên truyền cùng các sở ngành liên quan chiều nay 18/3, đại diện Uỷ ban bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND thành phố Đà Nẵng khoá X yêu cầu các đơn vị tập trung đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về bầu cử đến người dân bằng nhiều hình thức, xuyên suốt đến hết tháng 5/2021.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?