Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ CỦA CỬ TRI VỀ KỲ HỌP THỨ 10 - QUỐC HỘI KHÓA XIV

Chuyên mục: KỲ HỌP THỨ 10 - QUỐC HỘI KHÓA XIV | Lượt xem : 43,376

Ngày đăng: 18/11/2020

Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ CỦA CỬ TRI VỀ KỲ HỌP THỨ 10 - QUỐC HỘI KHÓA XIV

Quốc hội kết thúc kỳ họp thứ 10, khóa 14, đây là kỳ họp có nhiều đổi mới, những vấn đề được Quốc hội đề cập và thảo luận nhận được nhiều ý kiến đánh giá tích cực của cử tri cả nước.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?