QUỐC HỘI THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT KỲ HỌP THỨ 10, QUỐC HỘI KHÓA 14

Chuyên mục: KỲ HỌP THỨ 10 - QUỐC HỘI KHÓA XIV | Lượt xem : 14,877

Ngày đăng: 18/11/2020

QUỐC HỘI THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT KỲ HỌP THỨ 10, QUỐC HỘI KHÓA 14

Sau khi nghe Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn Phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày báo cáo Tiếp thu, giải trình ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội về dự thảo Nghị quyết kỳ họp thứ 10, các đại biểu Quốc hội thống nhất thông qua nghị quyết kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV với đa số phiếu tán thành.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?