LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG (SỬA ĐỔI) CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 1/1/2022

Chuyên mục: KỲ HỌP THỨ 10 - QUỐC HỘI KHÓA XIV | Lượt xem : 15,334

Ngày đăng: 18/11/2020

LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG (SỬA ĐỔI) CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 1/1/2022

Chiều 17/11, với đa số phiếu tán thành, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Bảo vệ Môi trường (sửa đổi). Luật sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2022. Riêng khoản 3 Điều 29, về nội dung đánh giá sơ bộ tác động môi trường, để thực hiện đồng bộ với thi hành Luật Đầu tư công sẽ có hiệu lực từ ngày 01/02/2021.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?