KHÔNG TÁN ĐỒNG TÁCH LUẬT VÌ CÓ NHIỀU QUY ĐỊNH CHỒNG CHÉO

Chuyên mục: KỲ HỌP THỨ 10 - QUỐC HỘI KHÓA XIV | Lượt xem : 11,404

Ngày đăng: 17/11/2020

KHÔNG TÁN ĐỒNG TÁCH LUẬT VÌ CÓ NHIỀU QUY ĐỊNH CHỒNG CHÉO

Thảo luận về dự thảo Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi), đa số ý kiến đại biểu không tán thành việc tách Luật nay thành 2 luật. Để củng cố thêm cho các lập luận này, nhiều đại biểu đã phân tích, so sánh nội hàm của 2 Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) và Luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ. Theo đó, các đại biểu chỉ ra nhiều quy định trùng lắp, chồng chéo nhau giữa 2 dự thảo luật này.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?