CHÍNH QUY HÓA LỰC LƯỢNG THAM GIA BẢO VỆ AN NINH TRẬT TỰ Ở CƠ SỞ?

Chuyên mục: KỲ HỌP THỨ 10 - QUỐC HỘI KHÓA XIV | Lượt xem : 10,819

Ngày đăng: 18/11/2020

CHÍNH QUY HÓA LỰC LƯỢNG THAM GIA BẢO VỆ AN NINH TRẬT TỰ Ở CƠ SỞ?

Nhấn mạnh tính chất tự nguyện của lực lượng tham gia bảo vệ vệ an ninh trật tự ở cơ sở, các ĐBQH cũng băn khoăn về tính khả thi, hiệu quả khi xây dựng Luật này bởi việc giữ gìn an ninh trật tự là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, phát huy vai trò toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng thế trận Quốc phòng toàn dân gắn với thế trận An ninh nhân dân. Vì vậy, nhiều ý kiến cho rằng, liệu có chính quy hóa lực lượng tham gia bảo vệ vệ an ninh trật tự ở cơ sở hay không, có làm giảm tính tự nguyện tham gia của các mô hình quân chúng khác hay không?

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?