23/05/2021 LÀ NGÀY BẦU CỬ ĐBQH KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026

Chuyên mục: KỲ HỌP THỨ 10 - QUỐC HỘI KHÓA XIV | Lượt xem : 22,374

Ngày đăng: 18/11/2020

23/05/2021 LÀ NGÀY BẦU CỬ ĐBQH KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026

Với tỷ lệ tán thành cao, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, ngày toàn dân đi tham gia bầu cử đã được ấn định vào Chủ nhật, ngày 23 tháng 5 năm 2021.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?