VÙNG CAO A LƯỚI KHAO KHÁT LÀM SẠCH ĐẤT NHIỄM DIOXIN

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 10,342

Ngày đăng: 20/09/2021

VÙNG CAO A LƯỚI KHAO KHÁT LÀM SẠCH ĐẤT NHIỄM DIOXIN

Thời gian qua, nhiều chính sách của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là Nghị quyết 88 của Quốc hội đã từng bước nâng cao đời sống vùng đồng bào dân tộc thiểu số của Thừa Thiên Huế. Tuy nhiên, việc chưa tập trung được nguồn lực để giúp các vùng có yếu tố đặc thù, bị nhiễm dioxin cao trong chiến tranh như xã Đông Sơn, A Lưới trở thành rào cản lớn trong quá trình địa phương thoát nghèo.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?